Příběh

Hotel Loreta sídlí v budově bývalé Černínské jízdárny. Středověkou zástavbu nahradil nejprve renesanční dům, který byl následně barokně upraven. Později zde nechali Černínové zřídit jízdárnu s konírnami a zahradním sálem.

  • Původní gotický dům z roku 1384 patřil kameníkovi Michaelu Parléřovi, bratru stavitele svatovítské katedrály Petra Parléře. Během husitských nepokojů dům zanikl, a tak město pozemek s ruinami darovalo k výstavbě nového domu.

  • V tomto roce vypukl na Malé Straně a Hradčanech požár, který zničil i novou zástavbu. Ve stejném roce bylo mesiště rozděleno do tří částí a postupně předáno hradčanským měšťanům k užívání a výstavbě nových domů. Zdejší pozemky kupuje Jakub Menšík z Menštejna.

  • V roce 1718 objekt kupuje pro svého bratra Františka Josefa Černína z Chudenic hraběnka Marie Markéta z Valdštejna. Nový majitel započal rozsáhlou přestavbu celého objektu, za hlavního projektanta určil Františka Maxmiliána Kaňku, který tehdy pro Černíny pracoval. Kamenické práce dle Kaňkových návrhů prováděl Doméniko Rappa.

  • Ve 20. letech 18. století zde stála stáj pro 16 koní, zmíněna je také jízdárna a kočárové kolny. Bohužel nelze ani jednu z těchto staveb přesně lokalizovat. V patře se nacházely 4 byty, například hraběcího pokladníka, štafíře, nebo barona.