Památky

Vzhledem k poloze hotelu, která je považována za jedno z nejromantičtějších míst Staré Prahy, jsou všechny významné pražské památky v nejbližším sousedství Hotelu Loreta  a nebo velmi snadno dosažitelné chůzi a to během několika málo minut. 


Loretánské náměstí –kostel Pražská Loreta

v přímém sousedství hotelu

Jedno z nejkrásnějších náměstí v Praze vzniklo mezi rokem 1703 - 1726, kdy Černínové vykoupili a dali zbořit staré domy. Tím se vytvořilo náměstí, na západní straně s impozantním Černínským palácem, na východní straně s Pražskou Loretou a na severní straně s kapucínským klášterem a kostelem P.Marie Andělské. Černínský palác byl postaven v 17. století Humprechtem Černínem a na stavbě i výzdobě se ponejvíce podíleli italští mistři. Pražská Loreta je pozorohudná barokní památka a poutní místo, kde každou hodinu zaznívají tóny unikátní loretánské zvonkohry. Uvnitř se nachází Santa Casa, kopie nazaretského svatého domku, který je uctíván v italském Loretu, jako místo v němž došlo k zázraku Vtělení.


Strahovský klášter

několik minut chůze

Strahovský klášter v Praze je nejstarším premonstrátským klášterem v Čechách a zároveň jednou z nejvýznamějších architektonických památek naší země. Strahovský klášter byl založen roku 1140 a téhož roku získal jméno Sion. Kostel Nanebevzetí Panny Marie, původně románská bazalika, pochází z 12. století Po obnově kláštera v roce 1990 v něm našel sídlo Památník národního písemnictví. Součástí kláštera je překrásná obrazárna a slavná knihovna čítající 3000 rukopisů a 1500 prvotisků.


Petřín

10 min.chůze

Vrch Petřín se svojí nadmořskou výškou 327 metrů tvoří jednu z nejznámějších dominant Prahy, ale je i zároveň místem, odkud je jedinečný výhled na Prahu,její památky ,dominanty a jiné  atraktivní turistické cíle. Můžeme spatřit Pražský hrad, Malou Stranu, Staré i Nové město a další řadu městských čtvrti a jiných významných částí. Nejvýznamnější památkou a zajímavostí Petřína je Petřínská rozhledna, která byla postavena v roce 1891.


Letohrádek královny Anny (Belvedere)

10 min chůze

V letech 1538-1560 nechal Ferdinand I. vybudovat na Pražském hradě Královský letohrádek, ktery se nachází na východním okraji Královské zahrady. Tato stavba je ukázkou patrně slohově nejčistší renesanční stavby v Čechách. Na arkádovém ochozu a bohaté reliéfní výzdobě pracovali italští kameníci, zastřešení je pak dílem B.Wohlnuta. Před letohrádkem stojí známá Zpívající fontána. Kapky vody dopadající na okraj spodní mísy vyvolávají při poslechu líbezné tóny.


Pražský hrad

5 min chůze

Je nejnavštěvovanější českou památkou. Je tradičnim sídlem českých panovníků a od roku 1918 také českých prezidentů. Postupnými přístavbami a úpravami Pražského hradu vznikl jeden z největších hradních komplexů na světě. Dominantou Pražského hradu je katedrála Sv. Víta, místo odpočinku českých králu a jedinečná Svatováclavská kaple, kde jsou uloženy české korunovační klenoty. Dalšími památkami je Starý královský palác se svým unikátním Vladislavským sálem, Klášter svatého Jiří s přilehlou bazilikou a pitoreskni Zlatá ulička s věží Daliborkou.


Zahrady Pražského hradu

10 min.pěšky

Pod Pražským hradem, na jeho jižním svahu se rozkládájí rozsáhlé zahrady, které jsou spojnicí mezi Pražským hradem a Malou Stranou. Komplex těchto zahrad vytváří tyto jednotlivé zahrady: Ledeburská, Malá Pálffyovská,Velká Pálffyovská, Kolowratská a Malá Fürstenberská. Zahrady se pyšní četnými terasami, schodišti, altány a originální sochařskou výzdobou. Z téměř 30 zahradních vyhlídkových teras se otvírá nádherný pohled na pražské panorama.


Kampa

10 min.pěšky

Malebný ostrůvek Kampa na řece Vltavě nabízí romantická zákoutí a procházky místy, kde se „zastavil čas“. Ostrov Kampa je od Malé Strany oddělen uměle vytvořenou mlýnskou strouhou zvanou Čertovka, které se také říká „Pražské Benátky“. Součástí ostrova je i park, který slouží k odpočinku a je z něho i krásný pohled na Karlův most a řeku Vltavu. Na Velkopřerovském náměstí, které je součástí Kampy, se nachází tzv. Lennonova zeď, která je každoročně 8.prosince místem setkání mladých lidí, kteří tento den uctívají památku tohoto umělce.


Karlův most

10 min.pěšky

Karlův most je nejstarší stojící most přes řeku Vltavu. Byl dokončen v roce 1357 a nahradil původní Juditin most, který byl stržen povodní v roce 1347. Podle legend byla při stavbě používána vajíčka a malta byla zalévána mlékem a vínem. Původně byl most nazýván Kamenný a od roku 1870 je vžít název Karlův most. Most lemují sousoší, která jsou dílem Matyáše Brauna. Majestát mostu dotvářejí vstupní věže.


Staroměstské náměstí

15 min.pěšky

Staroměstské náměstí patří k nejkrásnějším náměstím v Evropě. Je nejstarším a nejvýznanějším náměstím Prahy a odedávna bývalo rušným tržištěm na křižovatce obchodních cest. Nedaleko stávala také celnice Ungelt, kde se proclívalo zboží dovezené cizími kupci. na Staroměstském náměstí můžeme spatřit několik významných památek a architektonických skvostů. Vedle Staroměstské radnice se nacházi skvostný Staroměstský orloj s pohyblivými figurkami apoštolů, náměstí dále dominují kostel svatého Mikuláše, palác Kinských, Dům u Kamenného zvonu a pomník mistra Jana Husa. V dlažbě náměstí je vyznačeno místo popravy 27 českých pánů (21.6.1621) a pražský poledník.


Pražské Židovské město - Josefov

15 min.pěšky

Městská čtvrť Josefov je součastí Starého města a do roku 1850 se nazývala Židovské město a ještě dříve Židovské ghetto. Z ghetta se zachovalo pouze několik významnějších staveb mezi které patří Židovská radnice, Starý židovský hřbitov a šest synagog: Klausová, Maiselova,Pinkasova,Staronová,Španělská a Vysoká synagoga. Za druhé světové valky byli židé deportováni do koncentračních táboru, ve kterých jich mnoho zahynulo a jejich pozůstalosti skončily v Židovském muzeu, které se tímto stalo druhým největším Židovským muzeem na světě a celý Josefov tak vytvořil nejzachovalejší celek židovských památek v Evropě.

captcha

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.