Historie

Hotel Loreta sídlí v objektu bývalé Černínské jízdárny (tzv. Malý Černínský dům, Majerovský dům). Středověkou zástavbu nahradil nejprve renesanční dům, který byl následně barokně upraven. Později zde nechali Černínové zřídit jízdárnu s konírnami a salou terrenou.

Původní gotický dům z roku 1384 patřil bratru stavitele svatovítské katedrály Petra Parléře kameníkovi Michaelovi. Dům zanikl během husitských nepokojů, a tak město pozemek s ruinami darovalo k výstavbě nového domu.

Roku 1562 vypukl na Malé Straně a Hradčanech požár, jenž zničil i novou zástavbu. Ve stejném roce bylo mesiště rozděleno do tří částí a postupně předáno hradčanským měšťanům k užívání a výstavbě nových domů. Zdejší pozemky kupuje Jakub Menšík z Menštejna. 

V nadcházejícím století se tu vystřídalo hned několik majitelů. Nejvýznamnějším z nich se stal Jan Jakub Majer, který sem podle dobových záznamů umísťuje písárnu, šenk, palírnu a prádelnu.

V roce 1718 objekt kupuje hraběnka Marie Markéta z Valdštejna pro svého bratra Františka Josefa Černína z Chudenic. Nový majitel započal rozsáhlou přestavbu celého objektu. Za hlavního projektanta určil Františka Maxmiliána Kaňku, který tehdy pro Černíny pracoval. Kamenické práce dle Kaňkových návrhů prováděl Doméniko Rappa.

Ve dvacátých letech 18. století zde stála stáj pro 16 koní, zmíněna je také jízdárna a kočárové kolny. Bohužel, ani jednu z těchto staveb nelze přesně lokalizovat. V patře se nacházel byt hraběcího pokladníka, štafíře Wenda, vdovy Playnerové a barona Koglera.

Francouzské a pruské obléhání Prahy zanechaly svou stopu také na Hradčanech. Také Černínská jízdárna byla poničena a bylo nutné ji opravit. Rekonstrukci řídil Josef Ertl – polír Anselma Lurága. V opravách pokračoval mladý Matěj Hummel. Před druhou světovou válkou dům patřil Zemskému úřadu, který zde mě byty pro své zaměstnance. V prostorách nynější recepce hotelu byla známá vinárna U Lorety. Po roce 1948 celý dům převzal stát a vlastnil ho až do roku 2004, kdy byl zprivatizován a následně zde byl zřízen Hotel Loreta a Galerie s restaurací a kavárnou. V roce 2012 získali objekt noví majitelé, kteří provedli jeho citlivou rekonstrukci. Účelem této rekonstrukce interiérů nebylo pouze zmodernizování sociální a technické vybavenosti. Hlavním cílem nových vlastníků bylo především citlivě zachovat historii Starého Města Pražského a vdechnout toto kouzlo do každého z hotelových pokojů.